• Digitalni ortopan u ordinaciji Milosavljevic
  • Digitalni ortopan u ordinaciji Milosavljevic
  • Snimak sa digitalnog ortopana
Quotation Mark Open

Ditigalni ortopan je panoramski aparat koji je dizajniran da pojednostavi ceo proces dobijanja rendgenske slike.

Omogućava da se lako i automatski dobiju niskodozne, visoko kvalitetne dentalne slike.
-

Quotation Mark Close

© stomatologmilosavljevic.rs